สมัครเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท


สนใจสมัครเรียนได้ที่ 2 วิทยาเขต :วิทยาเขตพัฒนาการ วิทยาเขตร่มเกล้า


1761 ซ.พัฒนาการ 37 ถ.พัฒนาการ 77 หมู่ 7 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร (02) 9042222
กรุงเทพมหานคร 10250 แฟกซ์ (02) 9042200
โทร (02) 3202777 ต่อ 1202 แฟกซ์ (02) 3214444
แฟกซ์ (02) 3214444


 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้นที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 ต่อ 1202