• การแข่งขันสะพานไม้ไอศกรีม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2558

  • หลักสูตรภาคปกติ ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

  • หลักสูตรภาคปกติ ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

  • หลักสูตรภาคปกติ ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

  • ร่มรื่นและสะดวกด้วยที่พักภายในมหาวิทยาลัย

  • สนับสนุนแหล่งความรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน

  • สนับสนุนแหล่งความรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน

  • .

Copyright 2024 - Hostgator - Civil Engineering KBU
f t g m