• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 3 ปี และ 4 ปี

  • การแข่งขันสะพานไม้ไอศกรีม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2558

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 3 ปี และ 4 ปี

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 3 ปี และ 4 ปี

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 3 ปี และ 4 ปี

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 3 ปี และ 4 ปี

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 3 ปี และ 4 ปี

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 3 ปี และ 4 ปี

Copyright 2017 - Joomla Website - Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, KBU
f t g m